TERA อยากเก่งต้องรู้ระบบ Glyph เพิ่มทักษะมนตราแห่งนักสู้ธนาคารเมกะสากลพาณิชย์

TERA อยากเก่งต้องรู้ระบบ Glyph เพิ่มทักษะมนตราแห่งนักสู้ธนาคารเมกะสากลพาณิชย์

TERA อยากเก่งต้องรู้ระบบ Glyph เพิ่มทักษะมนตราแห่งนักสู้【ธนาคารเมกะสากลพาณิชย์】:ระบบสกิลภายในเกม TER

กลับไปด้านบน