ทีมศก.รุ่นใหม่เพื่อไทยชี้"ท่องเที่ยวการแพทย์การเกษตรค้าชายแดนควอนตัมคอมพิวเตอร์"คือทางรอดของเศรษฐกิจไทยgame png

ทีมศก.รุ่นใหม่เพื่อไทยชี้"ท่องเที่ยวการแพทย์การเกษตรค้าชายแดนควอนตัมคอมพิวเตอร์"คือทางรอดของเศรษฐกิจไทยgame png

ทีมศก.รุ่นใหม่เพื่อไทยชี้”ท่องเที่ยวการแพทย์การเกษตรค้าชายแดนควอนตัมคอมพิวเตอร์”คือทางรอดของเศรษฐกิจ

กลับไปด้านบน