ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล12นายวอเรท

ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล12นายวอเรท

ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล12นาย【วอเรท】: วันที่ 16 ต.ค.64 ผ

กลับไปด้านบน