กิน ไม่ ได้ นอน ไม่ หลับ กระส่าย กระ สับ

กิน ไม่ ได้ นอน ไม่ หลับ กระส่าย กระ สับ

กินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับ:

กลับไปด้านบน