เมื่อ รู้สึก ไม่ อยาก มี ชีวิต

เมื่อ รู้สึก ไม่ อยาก มี ชีวิต

เมื่อรู้สึกไม่อยากมีชีวิต:

กลับไปด้านบน