ห่วงน้ำเขื่อนใหญ่ภาคเหนือน้อย!!เร่งปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำเขื่อนภูมิพลรับหน้าแล้งวัฒนาการแพทย์

ห่วงน้ำเขื่อนใหญ่ภาคเหนือน้อย!!เร่งปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำเขื่อนภูมิพลรับหน้าแล้งวัฒนาการแพทย์

ห่วงน้ำเขื่อนใหญ่ภาคเหนือน้อย!!เร่งปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำเขื่อนภูมิพลรับหน้าแล้ง【วัฒนาการแพทย์】:

กลับไปด้านบน