"จีเอเบิล"หนุนสจล.ติดตั้งNVIDIADGXA100ผลักดันCiRACOREแพลตฟอร์มAIสัญชาติไทยสู่ระดับโลกstrong

"จีเอเบิล"หนุนสจล.ติดตั้งNVIDIADGXA100ผลักดันCiRACOREแพลตฟอร์มAIสัญชาติไทยสู่ระดับโลกstrong

“จีเอเบิล”หนุนสจล.ติดตั้งNVIDIADGXA100ผลักดันCiRACOREแพลตฟอร์มAIสัญชาติไทยสู่ระดับโลก【strong】:

กลับไปด้านบน